top of page

กรุณาชำระเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี 
MRS.CHEM LATSAVONG

เลขที่บัญชี
3574195995

เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานมาที่

bottom of page